Relaxace

Pod pojmem relaxace si běžně představíme zklidnění, odpočinek a odpoutání se od běžných denních starostí. Dle knihy Relaxace v každodenním životě (Charly Cungi, Serge Limousin) je relaxace metoda, která „podporuje fyzický a duševní klid, stejně tak udržuje optimální hladinu klidu a napětí z hlediska efektivnosti, tedy ani příliš nízkou, ani příliš vysokou v různých situacích, ve kterých se nalézáme.“

Podle odborníků platí, že čím je člověk klidnější, tím více je sám sebou. Pokud neumíte efektivně odpočívat, můžete pociťovat neustálou únavu a také další nepříjemné následky svého přetěžování.

Relaxace je spjata převážně s východními učeními a filozofiemi, které v západní Evropě a v USA nabývají na oblibě. Relaxace je zaměřena na tělo i na duši. Jedná se tedy jak o uvolňování jednotlivých částí těla prostřednictvím uvolňování svalů nebo prostřednictvím dýchání, tak o uvolňování mysli.

O relaxaci existuje bohatá literatura, řada internetových stránek, rozmáhá se taktéž nabídka relaxačních center, pobytů či vhodné hudby.

Relaxace těla i duše

Na uvolnění a relaxaci nám však klidně postačí i chvilka denně, kdy uvolníme tělo i mysl a poté budeme připraveni na další činnost - klidnější a soustředěnější. Za relaxaci můžeme označit jak lehká protahovací cvičení, tak relaxaci mentální, přičemž nejefektivnější je samozřejmě obě techniky kombinovat. Lehké protahovací cvičení pomáhá protáhnout zkrácené či jednostranně namáhané svalstvo, uvolní klouby i páteř, podpoří tok lymfy, odstraní napětí. Snadné mentální techniky podpoří pocit uvolnění, vyčistí hlavu, dodají potřebný optimismus a naplní nás energií.

Relaxační cvičení

Na závěr lze jako příklad uvést následující snadné cvičení, které je možné provádět téměř kdykoli (Zdroj: Akong Tulku Rinpočhe - Krocení tygra):

Nejdříve si uvědomte polohu svého těla, jak spočívá na zemi a je stabilní. Na své tělo pohlížejte jako na celek a vnímejte i jeho okolí. Dívejte se do prostoru a vydechujte veškeré napětí, úzkost a negativní pocity. Až se zklidníte, pozorujte prostě všechny myšlenky, pocity a vnější jevy, jako byste byli diváky sledujícími slavnostní průvod. Jste rádi, že se můžete dívat, ale nesnažíte se vyskočit na každý alegorický vůz. Víte přesně, co se děje, ale nemusíte nijak zasahovat.

Vezměte na vědomí všechny myšlenky a pocity, ale nereagujte na ně a nijak je neposuzujte. Tomu se říká plná bdělost v každém okamžiku. Nesnažte se rozdělovat myšlenky na pozitivní a negativní - jen je prostě rozpoznejte, buďte si jich vědomi. Toto cvičení můžete provádět tak dlouho, jak si přejete. Můžete je dělat u stolu v práci nebo když ležíte, prostě kdekoli.

Relaxace patří do témat

Relaxace a wellness patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Relaxace a wellness

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku